U overweegt om voor het eerst een bestelling bij ons te plaatsen?
Klik dan eens op de nieuwe klant button ...

Aanbod

  1. datumstempels

  2. kleine automatische stempels

  3. grote automaten

  4. gecombineerde stempels

  5. een stempel in penvorm

  6. handstempels

  7. houten stempels

  8. ronde stempels

  9. vierkante stempels

  10. vele formaten, vele kleuren

Hét adres voor stempels in de streek van Zoutleeuw, Tienen, Sint-Truiden, Linter, Geetbets en Landen.

Bel gerust om te weten wanneer uw stempel kan klaar zijn (011 78 11 54).
Wij kunnen u adviseren welke soort stempel u best kiest, voor welke stempel-toepassing ...

Van een eenvoudige handstempel tot de meest gesofistikeerde datumstempel in meerdere kleuren.


Nieuw
Je koopt je stempel bij ons en je ontwerpt zelf online je stempel in de door jou gekozen schikking met keuze van lettertype, grootte, ...

1. Stempel (-s; -tje) van stampen, I (m.), 1 werktuig of gereedschap waarmee men stampt, drukt, perst of slaat om te vormen of openingen te maken, syn. stamper, doorslag, drevel: de massa wordt tussen twee bewegende stempels in een vorm samengedrukt; gaten worden ingeslagen door het met hamerslagen indrijven van een stempel, doorslag of drevel; 2 gereedschap of werktuig waarvan in de onderkant een figuur of figuren verheven of uitgediept zijn gesneden, waarmee men stempelt, afdrukken slaat: stempels snijden; stalen stempels voor de vervaardiging van gedenkpenningen; een nieuwe stempel voor de guldens; stempels voor de zegeling van de stukken; droge stempel, die direct, blind indrukken in het papier aanbrengt; natte stempel, waarvoor men inkt gebruikt; de lettersnijder maakt een stalen stempel, waarmee de matrijs van de gieten letter in koper wordt geslagen; de stempels van boekbinders, vgl. stempelband; (uitdr., w.g.) ik kan daar mijn stempel niet op drukken, mijn goedkeuring niet aan geven; (uitdr.) zijn (persoonlijke) stempel op iets drukken, er een duidelijk herkenbare invloed op uitoefenen: zij heeft haar persoonlijke stempel gedrukt op haar omgeving, zij heeft daar de toon aangegeven; 3 (fig.) (in bep. uitdr.) hoedanigheid, geaardheid, soort: (gez.) een man van de echte stempel, een eerlijk, goed man; (uitdr.) zij zijn allen van dezelfde stempel, allen even slecht of goed; (gez.) iem. van de oude stempel, zie bij oud (7); 4 (platk.) het meestal kleverige bovenste gedeelte van de stamper van bloemen dat tot opneming van het stuifmeel dient en door zijn reliëf aan een stempel (2) herinnert (stigma);

II (o.), 1 afdruk van een werktuig als onder , 2; 2 wat door stempelen ontstaat: het stempel is haast niet meer te zien; het stempel op de postzegels vermeldde de datum en de tijd van de buslichting; 3 (fig.) merk, kenmerk: dat draagt het stempel van de waarheid, van echtheid; het stempel van zijn afkomst dragen.

2. Stempel (m.; -s) van stempen, stampen, 1 staander, stut, steunbalk: stempels worden geplaatst onder de bekisting van een vloer in gewapend beton, zolang deze nog niet verhard is; stempels worden gebruikt om twee tegenover elkaar liggende wanden te verhinderen naar elkaar toe te komen; een bij het stutten gebruikte vijzel; 2 schoor die een sluisdeur open of dicht moet houden.


Stempelafdruk (m.), afdruk van een stempel (2): een stempelafdruk van het rijkswapen; ...automaat (m.) toestel voor het automatische stempelen of afstempelen (b.v. van tramkaarten); ...band (m.), boekband waarop mechanisch met één groot stempel de gehele versiering is aangebracht.


1. Stempelen (stempelde, h. gestempeld), 1 (overg.) stampen: sommige soorten van ijzerwaren krijgen hun vorm door stampen of stempelen; - (vand. ook) uitslaan, uitdrijven, uitjagen: (zeew.) een bout stempelen; 2 (overg.) een stempel drukken op -: papier stempelen, zegelen; brieven stempelen, op de postzegel het stempel zetten; linnengoed stempelen, met een stempel merken; munten stempelen, (gouden of zilveren voorwerpen, handelswaren) waarmerken, keuren; werken die niet zonder gevaar van beschadiging gestempeld kunnen worden; het modelcijfer van elk rijwiel is in de benedenbalhoofdverbinding gestempeld; 3 (overg.) (fig.) van een merk of kenmerk voorzien, waardoor de geaardheid of hoedanigheid, het karakter van iem. of iets wordt aangeduid: iets als minderwaardig stempelen; dat stempelde hem tot volwaardig man; 4 (overg.)(jachtt.)(van dieren) urine of uitwerpselen in de omgeving van hun verblijfplaats deponeren om aan te geven dat het gebied bewoond is en het territoir af te bakenen; 5 (onoverg.) (van werklozen) het laten afstempelen van een formulier, de stempelkaart, als bewijs dat zij regelmatige arbeid verrichten: hij heeft die baan toch genomen, omdat hij liever niet gaat stempelen; - (vand.) werkloos zijn: hij stempelt al jaren.


2. Stempelen (overg.; stempelde, h. gestempeld), stutten, schoren: soms zijn beschoeiingen aan de voorzijde gestempeld; de vloer verzakt, we moeten hem laten stempelen, er schoolbankjes onder laten aanbrengen.


Stempelinkt (m.), inkt voor het maken van stempelafdrukken, die lange tijd vloeibaar blijft en over een stempelkussen wordt uitgestreken; ...kussen (o.), 1 met inkt gedrenkt kussentje om een stempel van inkt te voorzien; 2 (plantk.) vlezig verbreed bovenste deel van de stijl; ...letter (v.(m.)), letter waarmee iets gestempeld is; ...pasta (m.& o.; g.mv., stofn.), halfvloeibaar stempelinkt;


Stempelinkt (m.), inkt voor het maken van stempelafdrukken, die lange tijd vloeibaar blijft en over een stempelkussen wordt uitgestreken; ...kussen (o.), 1 met inkt gedrenkt kussentje om een stempel van inkt te voorzien; 2 (plantk.) vlezig verbreed bovenste deel van de stijl; ...letter (v.(m.)), letter waarmee iets gestempeld is; ...pasta (m.& o.; g.mv., stofn.), halfvloeibaar stempelinkt;


Stempelplaat (v.(m.)), plaat waarop en stempelafdruk wordt aangebracht als keur of ijk; ...snijder (m.), kunstenaar of ambachtsman die stempels graveert, syn. stempelgraveur, stempelmaker; ...werktuig (o.), werktuig om meet te stempelen, te stampen: stempelwerktuigen bestemd om metalen platen door drukking in vormen zich te doen rekken en buigen tot allerlei gedaanten;


Er zijn heel wat soorten stempels:

houten (manuele), kleine automaten en grote automaten.

De kleine houten manuele stempels worden vooral gebruikt om beter in een of ander vakje te kunnen mikken :-)

Terwijl de automaten zoals de naam het al zegt automatische stempels zijn; en deze variëren van klein (handig pocketformaat) tot groot (professioneel op kantoor) waarbij deze grote automatische stempels vooral gebruikt worden om grote hoeveelheden na elkaar te stempelen. De handeling bij een grote automatische stempel vraagt minder handkracht, maar natuurlijk is zo’n grotere stempel minder handig om onderweg bij te hebben.
Dus over de juiste toepassing zullen we u wel wat vragen stellen om te weten te komen welke soort stempel voor u het handigst is.

www.doopkaarten.be

Aanstaande ouders: alvast gefeliciteerd !!!
Op deze site krijgt u meer uitleg over onze unieke werkwijze om
u op de beste en snelste manier aan knappe geboortekaartjes te helpen.
Kom onze toonaangevende collecties bekijken !

www.trouwbrieven.be

U gaat trouwen! Proficiat!
Hier vindt u nuttige info en linken naar de leveranciers
van de mooiste en origineelste huwelijksaankondigingen.

www.jubileumkaarten.be

U heeft iets te vieren! U bent .. aantal jaar getrouwd.
Uw zaak bestaat .. jaar. U kan originele jubileumkaarten laten maken voor prijzen in concurrentie met uw eigen printer.
Een prachtige collectie kaarten voor UW feest...

www.rouwbrieven.be

Een overlijden is een droeve gebeurtenis.
Via deze site bieden wij u de kans om snel en prijsbewust
«mooi» en «origineel» rouwdrukwerk te bekomen.
Wij plaatsen rouwberichten gratis op www.rouwbrief.be.

Bezoek ook één van onze andere sites !

Stempel-service.be

het adres voor stempels in de streek van Zoutleeuw