Handgeschreven.be

Wil u graag uw uitnodigingen een ‘personal touch’ geven maar u weet niet goed hoe, dan zijn handgeschreven adressen dé methode bij uitstek !

Net omdat dit zo tijdrovend is, of omdat u vindt dat uw handschrift niet sierlijk genoeg is, kiezen vele mensen voor een gedrukte enveloppe of een etiket.

Bij rouwdrukwerk kan u soms deze persoonlijke toets weglaten, gezien de hoogdringendheid en onvoorspelbaarheid van dit soort drukwerk.

Maar voor een persoonlijke uitnodiging of kennisgeving van een geboorte, huwelijk of jubileum is dit natuurlijk niet ideaal.


Wel, goed nieuws ! Bij onze “all-in verzendservice
kan u kiezen voor handgeschreven enveloppen.

Aldus verzorgen wij voor u een totaalpakket

van ontwerp over drukwerk tot en met de verzending !


U bezorgt ons een correcte adressenlijst met
de juiste adressering in een word of excel bestand. 
Wij zorgen voor de rest !