Eens wij hier de rouwbrief geplaatst hebben, stuurt U gewoon een mailtje naar uw relaties met de vermelding dat men de rouwbrief van uw familielid kan zien op www.rouwbrief.be. (U hoeft dus niet langer mails met een gekopieerde of gescande rouwbrief als bijlage te versturen.) Vervolgens kan iedereen op een veilige en vlugge manier deze rouwbrief bekijken, bewaren of printen ....

Dit is een neutraal forum dat door iedereen GRATIS mag gebruikt worden.
Het is niet zo dat wij enkel rouwbrieven plaatsen die door ons gedrukt zijn: 
wij plaatsen alle rouwbrieven...
Deze service is VOLLEDIG GRATIS zonder kleine lettertjes. Iedereen kan hier gratis aankondiging van een overlijden doen: de drukker, de begrafenisonderneming, de familie zelf...
U heeft alleen Acrobat reader nodig om de pdf van de rouwbrief te lezen.
Dit programma kan u gratis downloaden van de site van www.adobe.com

Voor een “echt” gedrukte rouwbrief kan u terecht op de site :
www.rouwbrieven.be waar je ook veel ideeën en teksten kan vinden.
Wij staan open voor uw opmerkingen.
Stuur gerust een mail naar jan@dpz.be met uw opbouwende kritiek.

Werkwijze

Technische vereisten voor plaatsing ...


Basisaankondiging :  (volledig gratis)

    naam overledene
    plaats  en datum geboorte
    plaats en datum overlijden

  1. +een door u doorgestuurde PDF* van de rouwbrief.

U stuurt gewoon uw document door naar :  jan@dpz.be

Wat hebben we verder nog nodig:
uw adresgegevens** en op welke manier we u kunnen contacteren.
Dit om de gegevens van de rouwbrief eventueel te kunnen verifiëren.
Zonder uw contactgegevens plaatsen we uw aankondiging niet.


  1. *PDF :  Enkel in het geval van het sturen van een pdf kunnen wij een identiek uitzicht garanderen van hetgeen u doorstuurt. Deze pdf kan u op eenvoudig verzoek verkrijgen van uw drukker of begrafenisonderneming waar u de rouwbrieven heeft laten maken. Een pdf kan u meestal rechtstreeks aanmaken uit uw gebruikelijke tekstverwerkingsprogramma. Een ander bestandsformaat kunnen wij niet aannemen.
    Indien u een Word document doorstuurt kunnen wij eventueel zelf wel een pdf maken maar dan kunnen wij geen identiek uitzicht garanderen...

    De bijlages in pdf-formaat kan u bewaren op uw computer en makkelijk lezen met acrobat reader.

    Dit programma kan u gratis en veilig downloaden van de site van adobe ® (www.adobe.com).Wij streven naar een zo kort mogelijke plaatsingstijd.
We sturen steeds een mailtje terug na plaatsing.

U bent op zoek om een rouwbrief te laten drukken?
Neem dan eens een kijkje op www.rouwbrieven.be


  1. ** adresgegevens: Hierbij kan u de wettelijk voorziene tekst vinden.
    Drukkerij Peeters hecht belang aan uw privacy. De hier door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel                 gebruikt worden in het kader van ons klantenbeheer. U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. U kan zich daartoe steeds richten tot Drukkerij Peeters, Begijnhofstraat 5, 3440 Zoutleeuw, e-mail: jan@dpz.be.
    Het is mogelijk dat de verkregen persoonsgegevens worden doorgegeven aan met ons samenwerkende bedrijven. U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag Drukkerij Peeters, Begijnhofstraat 5, 3440 Zoutleeuw, e-mail: jan@dpz.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.